slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6 slideshow 7 slideshow 8 slideshow 9 slideshow 10 slideshow 11 slideshow 12

Ďalšie vzdelávanie 2016-2017

 

Vzdelávanie je neakreditovaným programom a je určené pre záujemcov o filmové umenie, pre neštudentov alebo budúcich študentov FTF VŠMU.

VÝBEROVÉ KONANIE

Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Filmová a televízna fakulta, Ventúrska 3, 813 01 Bratislava zastúpená jej dekanom prof. Ondrejom Šulajom, v súlade s § 75 a § 77 zákona č. 131/ 2002 Z.z. o vysokých školách vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta pre študijný odbor filmové umenie a multimédia:

PRIJÍMANIE NOVÝCH ŽIADOSTÍ O ZAČATIE HABILITAČNÝCH A VYMENÚVACÍCH KONANÍ ZA PROFESORA

Predseda VUR FTF VŠMU, prof. Ondrej Šulaj vyhlasuje termín na prijímanie nových žiadostí o začatie habilitačných a vymenúvacích konaní za profesora v študijných odboroch 2.2.5 Filmové umenie a multimédiá a 2.1.20 Dejiny a teória filmových umení a multimédií.

Termín na odovzdanie žiadostí a kompletných dokladových spisov:

19. SEPTEMBER 2016