slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6 slideshow 7 slideshow 8 slideshow 9 slideshow 10 slideshow 11 slideshow 12

Winter on Fire: Ukraine’s Fight for Freedom

1. júna sa uskutočnia dve premietania dokumentárneho filmu Winter on Fire: Ukraine’s Fight for Freedom:

 

o 10:00 v kinosále FTF VŠMU, Svoradova 2/A

o 18:00 v kine Mladosť, Hviezdoslavovo nám.14

 

Film bude premietaný v pôvodnom znení s anglickými titulkami.

VÝBEROVÉ KONANIE

Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Filmová a televízna fakulta, Ventúrska 3, 813 01 Bratislava zastúpená jej dekanom prof. Ondrejom Šulajom, v súlade s § 75 a § 77 zákona č. 131/ 2002 Z.z. o vysokých školách vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta pre študijný odbor filmové umenie a multimédia:

PRIJÍMANIE NOVÝCH ŽIADOSTÍ O ZAČATIE HABILITAČNÝCH A VYMENÚVACÍCH KONANÍ ZA PROFESORA

Predseda VUR FTF VŠMU, prof. Ondrej Šulaj vyhlasuje termín na prijímanie nových žiadostí o začatie habilitačných a vymenúvacích konaní za profesora v študijných odboroch 2.2.5 Filmové umenie a multimédiá a 2.1.20 Dejiny a teória filmových umení a multimédií.

Termín na odovzdanie žiadostí a kompletných dokladových spisov:

19. SEPTEMBER 2016

DOK.Incubator na Slovensku

DOK.Incubator ponúka slovenským filmárom trojdňový workshop so špičkovými producentmi a strihačmi 

2. - 8. júla 2016 sa v Smoleniciach uskutočnímedzinárodný strihačský workshop pre dokumentárne filmy pod vedením európskych filmových profesionálov.

Pravidlá prideľovania ubytovacích miest pre študentov

VYSOKÁ ŠKOLA MÚZICKÝCH UMENÍ V BRATISLAVE

 

Pravidlá prideľovania ubytovacích miest pre študentov

 

     V súlade s § 98 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v